Organizasyonlarda İletişim (İngilizce)

Organizasyonlarda İletişim

Hedef

Bu ünite üç bölüme ayrılmıştır. Örgütsel düzeyde iletişimi, kişiler arası iletişimi ve iç – dış iletişimleri yönetmeyi inceler.

Etkili iletişim, herhangi bir kurumun başarısı için, organizasyonel politika ve prosedürlerin anlaşılmasını, dahil edilmesini ve taahhüdünü sağlamak için hayati öneme sahiptir.

Günümüzde kuruluşlar, gelişen yerel ve küresel ekonomilerde hayatta kalabilmek için politikalarını ve prosedürlerini sık sık değiştirmek zorunda kalıyor. Yöneticilerin, yeni fikirlerin ve değişim kararlarının etkili bir şekilde geliştirilmesini, yayılmasını sağlamak için sağlam iletişim uygulamalarını ve sistemlerinin önemini fark etmesi önemlidir.

Bu ünite, iyi iletişim uygulamalarının ne anlama geldiğini göz önünde bulundurarak, yöneticilerin iyi iletişim ile iş gücü anlayışının gelişimi ve değişime bağlılık arasındaki bağlantıları keşfetmelerine yardımcı olacaktır. Daha sonra iletişim becerilerinin yanı sıra ekipleri, organizasyonun diğer bölümleri ve ötesi arasındaki bağları nasıl geliştireceklerine bakmalarına yardımcı olacaktır.

Ünite, öğrencinin örgütsel, kişisel, takım ve dış iletişim farkındalığını geliştirmeyi amaçlar. İletişim uygulamaları, sistemleri, stilleri ve araçları araştırılarak bunların, bireylerin ve grupların kuruluşlara ve amaçlarına olan bağlılığını nasıl destekledikleri incelenir.

Kişisel iletişim becerilerini güçlendirmek ve geliştirmek için öğrencinin kendi kişisel tarzını analiz etmeye vurgu yapan kişilerarası iletişim, ünitenin merkezinde yer alır. Bu amaçla, öğrenciler toplantılarda, sunumlarda, görüşmelerde akranları ve öğretmenlerle yapılan tartışmalarda veri girişleri hakkında geri bildirim almalıdır.

Öğrenim Katkıları ve Değerlendirme Kriterleri

Bu üniteyi başarıyla tamamlayan bir öğrenci şunları yapabilecektir:

Öğrenim Katkıları Değerlendirme Kriterleri
1. Kuruluşlardaki iletişimi analiz etme 1.1 Kurumlarda etkili iletişimin önemini anlamak
1.2 Kurum politika ve prosedürlerinin anlaşılmasına ve izlenmesine olanak sağlayan iletişim uygulamalarını, sistemlerini; fikirlerin, yeni girişimlerin ve gelişmelerin nasıl paylaşılabileceğini tanımlama ve açıklama
1.3 Farklı iletişim uygulamaları kullanılarak kurumsal değişime, işgücü taahhüdünün nasıl sağlanabileceğini değerlendirme
1.4 İletişim engellerini, zayıflıklarını ve bu tür sorunlar için çözüm yollarını analiz etme
2. Şahsi, kişiler arası iletişimi anlama ve geliştirme 2.1 Kişilerarası iletişim ve iletişim tarzlarını açıklama
2.2 Şahsi kişilerarası iletişim becerilerinin farkında olma ve sunum stili, toplantı yönetimi, ağ oluşturma dahil olmak üzere becerilerinizin kanıtlayabilme
2.3. Kişisel iletişim tarzını geliştirmek için yaklaşımlar uygulama
3. İç ve dış işyeri iletişimlerinin yönetimini değerlendirme 3.1. Yönetimin, etkili bir şekilde iletişim kurmak için bir kuruluş içindeki ve dışındaki ekipleri ve diğer grupları, departmanları veya bölümleri nasıl destekleyebileceğini tanımlama ve açıklama
3.2. İç ve dış işyeri iletişimini destekleyen kurumsal uygulamaları araştırma
3.3 Etkili iç ve dış iletişimi destekleyen iletişim araçlarını, yaklaşımları ve uygulamaları değerlendirme
3.4 İşyeri iletişimindeki iyileştirmeleri planlama ve planı uygulama

İlk yorum ekleyen siz olun.

Yorum bırakmak için lütfen giriş yapın
Organizasyonlarda İletişim (İngilizce)
Fiyat:
1,099₺ 849₺
Web sitemizi kullanarak KVKK Aydınlatma metnimizi ve Çerez politikamızı kabul etmiş olursunuz.