Stratejik Planlama (İngilizce)

Stratejik Planlama

Hedef

Bu ünite, uygun stratejileri formüle etmede ve paydaşlar ile diğer kurumsal liderler tarafından desteklenecek bir plan tasarlamada stratejik planlama sürecinin değeri ile ilgilidir. Planın eleştirel incelemesi ve başarısı da ünitede ele alınır.

Öğrenim Katkıları ve Değerlendirme Kriterleri

Öğrenim Katkıları Değerlendirme Kriterleri
1. Stratejik seçenekleri tasarlayabilme ve analiz edebilme 1.1 Stratejik planlama için benimsenen yaklaşım da dahil olmak üzere kuruluşun stratejik amaçlarını ve hedeflerini eleştirel bir şekilde analiz etme ve tanımlama
1.2 Mevcut alternatif stratejik seçenekleri ve kuruluş için etkilerini belirleme
1.3 Paydaş beklentilerinin stratejik plan ve planlama ufku üzerindeki etkisini eleştirel bir şekilde değerlendirme
2. Stratejik bir plan formüle edebilme 2. 1 Mevcut planlama ufku üzerinden kuruluşun kullanabileceği stratejik seçenekleri eleştirel bir şekilde değerlendirme ve daha geniş bağlamda pazar ve rakip etkilerini hesaba katma
2.2 Mevcut planlama ufkunda alternatif seçeneklerin önceliklerini ve fizibilitesini değerlendirme ve belirleme
2.3 Tercih edilen strateji ve alternatiflerin risk değerlendirmesinin yapılması
2.4 Plan dahilinde seçilen stratejileri belirleme, gerekçelendirme, ifade etme ve olası sorunları ele alma
2.5 Seçilen stratejik yöne ulaşmak için bir stratejik plan ve öğelerini üretme
3. Stratejik planı uygulayabilme, değerlendirebilme, izleyebilme ve gözden geçirebilme 3.1 Stratejik planın uygulanmasında dikkate alınması gereken organizasyonel ve pazar faktörlerini eleştirel bir şekilde gözden geçirme
3.2 Stratejik planı izlemek ve gözden geçirmek için bir dizi araç ile kavram belirleme ve uygulama
3.3 Stratejik planın, kuruluşun yönü ve kuruluşun hedeflerine ulaşılması üzerindeki etkisini belirleme

İlk yorum ekleyen siz olun.

Yorum bırakmak için lütfen giriş yapın
Stratejik Planlama (İngilizce)
Fiyat:
1,249₺ 1,049₺
Web sitemizi kullanarak KVKK Aydınlatma metnimizi ve Çerez politikamızı kabul etmiş olursunuz.