İş Operasyonları (İngilizce)

İş Operasyonları

Hedef

Bu ünite, iş faaliyetlerinin etkili ve verimli bir şekilde planlanması ve yönetimine odaklanır. Öğrencilere, etkinlik ve verimliliği artırmak için operasyonel planlar tasarlama, uygulama ve değiştirme, ürün ve hizmetlerin kalitesini sağlamak için uygun sistemleri tasarlama, izleme bilgi ve becerileri sağlar.

Öğrenciler kendi kuruluşlarını ve bu kuruluşların içindeki rollerini araştırabilirler. Araştırmaları, iş amaç ve hedeflerine dayalı sonuçların sağlanmasındaki süreçlerin önemini değerlendirmeyi, müşteri gereksinimlerini belirlemeyi ve bunları karşılamak için operasyonel planlar geliştirerek uygulamayı içerecektir.

İhtiyaç duyulan kaynakların tanımlanması, uygun iş faaliyetlerinin planlanarak tahsis edilmesi, performans ölçütlerinin ve kalite standartlarının belirlenip izlenmesi, ardından işteki sorunları çözmek için uygun önlemlerin alınması veya uygun tavsiyelerin yapılması ve ortaya çıkan değişikliğin yönetilmesi de buna dahildir.

Ünite genelinde, özellikle sağlık ve güvenliğin sürdürülmesi için yasal, düzenleyici ve etik gereklilikler dikkate alınacaktır.

Öğrenciler, başarılı yöneticilerin hedeflerine büyük ölçüde başkaları aracılığıyla ulaşıldığını ve ekiplerin, meslektaşların ve bireylerin katılımının, faaliyetlerin verimli ve etkili yönetimi için çok önemli olduğunu keşfedeceklerdir.

Bu ünite, öğrencilerin, özellikle problem çözmeye odaklanarak, faaliyetlerin yönetimi ile ilgili konularda bir anlayış geliştirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu ünite, farklı organizasyonların nasıl yapılandırıldığını, kontrol edildiğini, iş amaç ve hedeflerinin önemini anlamak için bir temel sağlar. Kurumun çalışmaları ile operasyonları incelenir, öğrencilerden operasyonel planlar geliştirmeleri ve sunmaları istenir.

Öğrenim Katkıları ve Değerlendirme Kriterleri

Bu üniteyi başarıyla tamamlayan bir öğrenci şunları yapabilecektir:

Learning Outcomes Assessment Criteria
1.İş amaç ve hedeflerine ulaşmada iş süreçlerinin önemini inceleme 1.1 Organizasyonel işlevleri, bunların ana süreçlerini ve fonksiyonlar arasındaki ilişkileri tanımlama ve değerlendirme
1.2 Organizasyonel süreçleri haritalandırmak için yöntemleri ve yaklaşımları gözden geçirme
2.İş amaçlarının ve hedeflerinin iş operasyonlarını nasıl etkilediğini araştırma 2.1 Organizasyonun misyonunun ve hedeflerinin, kendi yapısı ve kültürü üzerindeki etkisini açıklama
2.2 Kuruluşlar için hedef belirlemeye yönelik farklı yaklaşımları analiz etme
2.3 AKILLI hedefler belirleme
3. Operasyonel bir alan için planlar geliştirme ve uygulama 3.1 Organizasyonel amaç ve hedeflere ulaşılmasını destekleyen planlar geliştirmek ve uygulamaya koymak
3.2. AKILLI hedefleri kullanma
3.3 Hedeflere ulaşıldığından emin olmak için planları izleme ve kontrol etme

İlk yorum ekleyen siz olun.

Yorum bırakmak için lütfen giriş yapın
İş Operasyonları (İngilizce)
Fiyat:
1,249₺ 1,049₺
Web sitemizi kullanarak KVKK Aydınlatma metnimizi ve Çerez politikamızı kabul etmiş olursunuz.