9. Sınıf Coğrafya

Online eğitim platformumuzda, 9. sınıf coğrafya derslerini daha yakından incelemek ve dünyanın gizemlerini keşfetmek için sizi bir coğrafya serüvenine davet ediyoruz. Bu kursta, birlikte derinlemesine inceleyeceğimiz temel ünite konuları arasında şunlar bulunmaktadır:

 1. Coğrafi Konum:
  • Dünya üzerindeki yerleşim birimlerinin coğrafi konumlarını belirleyerek, uzaydan bakıldığında dünyanın nasıl bir mozaik oluşturduğunu anlamaya çalışacağız. Koordinat sistemleri üzerinden konum belirleme becerilerimizi geliştireceğiz.
 2. Doğa ve İnsan:
  • Doğal ve beşeri unsurlar arasındaki etkileşimleri inceleyerek, insanların çevre üzerindeki etkilerini ve doğanın sunduğu kaynakları nasıl kullandığını anlamaya çalışacağız. Sürdürülebilirlik ve doğal kaynak yönetimi konularında bilince vararak, çevremizi nasıl koruyabileceğimizi öğreneceğiz.
 3. Dünyanın Günlük Yörünge Hareketi:
  • Dünya’nın kendi etrafında dönme hareketini ve günlük yörünge hareketini inceleyerek, gün ve gece oluşumunu, mevsimleri ve iklimi nasıl etkilediğini anlamaya çalışacağız.
 4. Dünya’nın Şekli ve Hareketleri:
  • Dünya’nın şeklini ve hareketlerini anlayarak, ekvatora yaklaştıkça ve uzaklaştıkça iklimin ve bitki örtüsünün nasıl değiştiğini gözlemleyeceğiz.
 5. Eksen Eğikliğiyle İlgili İhtimaller – Dünyanın Eksen Eğikliği – Yıllık Hareketleri:
  • Dünya’nın eksen eğikliği ve yıllık hareketleri üzerinde durarak, mevsimlerin nasıl oluştuğunu ve farklı coğrafi bölgelerdeki iklim farklılıklarını anlamaya çalışacağız.
 6. Harita Bilgisi ve İzohips Yöntemleri:
  • Harita okuma becerilerimizi geliştirerek, topoğrafik haritaları inceleyecek ve izohips yöntemleriyle arazi yapısını anlamaya çalışacağız.
 1. İklim Bilgisi:
  • Bu ünite, iklim türleri, iklim elemanları, iklim tiplerinin dünya üzerindeki dağılımı gibi konuları içerir. İklim bilgisi, coğrafi bölgeler arasındaki iklim farklılıklarını anlamak ve iklimin bitki örtüsü üzerindeki etkilerini incelemek için önemlidir.
 2. İnsan ve Çevre:
  • İnsanların çevre üzerindeki etkilerini değerlendirir. Doğal kaynak kullanımı, çevre kirliliği, sürdürülebilirlik gibi konuları içerir. Bu ünite, öğrencilere çevresel sorunları anlama ve çözme becerileri kazandırmayı amaçlar.
 3. Mevsimlerin Oluşumu ve Özellikler:
  • Bu ünite, dünyanın eksen eğikliği ve yörünge hareketleri ile mevsimlerin nasıl oluştuğunu açıklar. Mevsimlerin tarım, bitki örtüsü ve faun üzerindeki etkilerini inceleyerek, coğrafi alanlardaki mevsimsel değişiklikleri anlamaya çalışır.
 4. Yaşadığım Yerden Ülkeme:
  • Bu ünite, öğrencilere kendi yaşadıkları bölgenin coğrafi özellikleri, yerleşim birimleri, ekonomik faaliyetleri ve kültürel özellikleri hakkında bilgi verir. Böylece, öğrenciler kendi çevrelerini daha iyi anlamaya ve değerlendirmeye yönlendirilir.
 5. Türkiye’de Dış Kuvvetlerin Etkisi:
  • Türkiye’nin coğrafi konumu, sınırları, doğal kaynakları ve ekonomisi gibi faktörleri içeren bu ünite, Türkiye’nin coğrafi özelliklerini detaylı bir şekilde ele alır. Ayrıca, tarihi ve kültürel bağlamda Türkiye’nin dış kuvvetlere olan etkilerini de inceler.
 6. Türkiye’nin Coğrafi Konumu:
  • Türkiye’nin dünya üzerindeki konumunu belirleyerek, komşu ülkelerle olan sınırları, denizlere kıyısı ve stratejik konumu gibi konuları içerir. Bu ünite, Türkiye’nin coğrafi konumunun ülkenin tarih, ekonomi ve kültürü üzerindeki etkilerini değerlendirir.
 7. Türkiye’nin Yer Şekilleri:
  • Türkiye’nin yüzey şekillerini (dağlar, ovalar, göller, nehirler vb.) ve bu yer şekillerinin oluşumunu inceleyen bir ünitedir. Türkiye’nin topografyasını anlamak, coğrafi bölgeler arasındaki farklılıkları değerlendirmek ve yer şekillerinin ekonomik kullanımını anlamak bu ünite kapsamında ele alınır.
 8. Yerin Şekillenmesi:
  • Bu ünite, dünya üzerindeki yer şekillerinin oluşum süreçlerini içerir. Erozyon, sedimantasyon, jeolojik kuvvetlerin etkisi gibi konuları inceleyerek, dünya yüzeyinin evrimini anlamaya çalışır.

Bu derslerde, dünyanın şekillenmesini coğrafi açıdan çözümleyecek, farklı coğrafi konseptleri anlamlandırarak çevremizi daha iyi anlayacak ve gezegenimizdeki muhteşem çeşitliliği keşfedeceksiniz.

İlk yorum ekleyen siz olun.

Yorum bırakmak için lütfen giriş yapın
9. Sınıf Coğrafya
Fiyat:
1,099₺ 849₺
Web sitemizi kullanarak KVKK Aydınlatma metnimizi ve Çerez politikamızı kabul etmiş olursunuz.